Οι φυσιοθεραπευτές στην Αγγλία και την Ουαλία ψηφίζουν συντριπτικά υπέρ της απεργίας – AT Today

Οι φυσιοθεραπευτές στην Αγγλία και την Ουαλία ψηφίζουν συντριπτικά υπέρ της απεργίας – AT Today

Dezember 16, 2022 0 Von admin

Η φυσιοθεραπεία του NHS χτυπά την εικόνα

Το προσωπικό φυσιοθεραπείας του NHS στην Αγγλία και την Ουαλία ψήφισε την απεργία στην πρώτη του ψηφοφορία για θέματα αμοιβών και διατήρησης.

Εργαζόμενοι στο NHS μέλη του Chartered Society of Physiotherapy (CSP) στην Αγγλία και την Ουαλία ψήφισαν συντριπτικά «ναι» για την ανάληψη απεργίας. Το 84 τοις εκατό των ψήφων στην Αγγλία και το 89 τοις εκατό των ψήφων στην Ουαλία ψήφισαν υπέρ της απεργίας.

Περισσότερες από εννέα στις 10 ψηφοφορίες ήταν υπέρ των ενεργειών εκτός απεργίας (ASOS), οι οποίες θα μπορούσαν να δουν τα μέλη να εργάζονται αυστηρά για τη σύναψη συμβάσεων.

Η προσέλευση στην ψηφοφορία μεταξύ των μελών του CSP ήταν 63 τοις εκατό στην Ουαλία και 53 τοις εκατό στην Αγγλία.

Η Claire Sullivan, Διευθύντρια Εργοδοτικών Σχέσεων και Συνδικαλιστικών Υπηρεσιών στο CSP, σχολίασε: «Δεν υπάρχει ούτε ένας φυσιοθεραπευτής ή βοηθός που να θέλει να απεργήσει. Το προσωπικό του NHS θέλει να είναι στη δουλειά, να θεραπεύει, να αποκαθιστά, να φροντίζει τους ασθενείς του, αλλά οι τρέχουσες ελλείψεις προσωπικού σε όλο το NHS το κάνουν όλο και πιο δύσκολο κάθε μέρα. Αυτή η κρίση εργατικού δυναμικού απλά δεν μπορεί να λυθεί χωρίς καλύτερες αμοιβές.

«Τα μέλη μας έχουν πλέον παράσχει επιτακτική υποστήριξη για βιομηχανική δράση για την υποστήριξη δικαιότερων αμοιβών. Σε οποιαδήποτε εργατική δράση θα διασφαλίζουμε πάντα την ασφάλεια των ασθενών – αλλά οι απεργίες του NHS παραμένουν απολύτως αποφεύξιμες. Για άλλη μια φορά, προτρέπω την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις του σωματείου υγείας για άμεσες συζητήσεις για τις αμοιβές για το NHS».

Η ανακοίνωση έγινε μετά από μεγάλη επιτυχία απεργίας στη Σκωτία.

Αρχικά, οι φυσιοθεραπευτές του NHS στη Σκωτία, που είναι μέλη του CSP, ψήφισαν υπέρ της απεργίας. Στο προσωπικό του NHS προσφέρθηκε κατ‘ αποκοπή αύξηση μισθού 2.205 λιρών από την κυβέρνηση της Σκωτίας.

Ωστόσο, τα μέλη του CSP αντέδρασαν με οργή σε αυτή την προσφορά, λέγοντας ότι η προσφορά αμοιβής θα ωθούσε το εξειδικευμένο προσωπικό φυσιοθεραπείας μακριά από την εργασία.

Λαμβάνοντας υπόψη την απεργία, η κυβέρνηση της Σκωτίας επέστρεψε με μια τελική προσφορά αμοιβής, η οποία αντιπροσώπευε μια μέση αύξηση 7,5 τοις εκατό για το προσωπικό του NHS. Το CSP στη συνέχεια προέτρεψε τα μέλη να αποδεχθούν αυτή την προσφορά αμοιβής, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση έλαβε υπόψη της την απεργιακή δράση και ότι ήταν θετική έκβαση.

Τώρα, τα μέλη του CSP ψηφίζουν για απεργία στην Αγγλία και την Ουαλία.

Τα διπλά νομικά όρια που επιβλήθηκαν από τους συνδικαλιστικούς νόμους του 2016 σημαίνουν ότι το προσωπικό φυσικοθεραπείας σε 112 οργανισμούς στην Αγγλία και σε κάθε Συμβούλιο Υγείας στην Ουαλία έχει πλέον απεργιακή εντολή και θα ξεκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού για εργατικές ενέργειες στις αρχές του νέου έτους. 124 εργοδότες στην Αγγλία – και οκτώ στην Ουαλία – έχουν εντολή για δράση εκτός απεργίας.

Η κοινωνία συνεχίζει να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις στην Αγγλία και την Ουαλία να δώσουν προτεραιότητα στο να πληρώνουν το προσωπικό του NHS έναν αξιοπρεπή μισθό με βελτιωμένες συνθήκες εργασίας για να εξασφαλίσουν ένα δίκαιο αποτέλεσμα για όλα τα μέλη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την ταχυδρομική ψηφοφορία, το CSP έχει πλέον εξάμηνη εντολή για εργατική δράση εντός εκείνων των εργοδοτών που πληρούν όλα τα νόμιμα όρια. Η απόφαση για το εάν και πού θα ληφθούν μέτρα θα ληφθεί από το Συμβούλιο του CSP.

Η διαδικασία ψηφοφορίας του CSP διεξήχθη σε «χωριστή» βάση – με κάθε εργοδότη να υπολογίζεται ως ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Για να είναι νόμιμη η εργατική δράση, πρέπει να πληρούνται δύο κατώτατα όρια:

  1. Τουλάχιστον το 50 τοις εκατό όσων έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να το πράξουν
  2. Στην Αγγλία, όσοι ψηφίζουν υπέρ της εργατικής δράσης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 40 τοις εκατό όλων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Αυτά τα κατώτατα όρια είναι επιπρόσθετα στην απαίτηση ότι πάνω από το ήμισυ των ψήφων πρέπει να είναι υπέρ της εργατικής δράσης.

Το 63 τοις εκατό των μελών του CSP στο πλαίσιο του ψηφοδελτίου του σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία εργάζονται για εργοδότες όπου υπάρχει τώρα εντολή απεργίας.

Απαντώντας στα αποτελέσματα, η Jill Taylor, Ειδική φυσιοθεραπεύτρια του NHS και Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του CSP, είπε: «Τα μέλη μας μίλησαν έντονα. Ποτέ δεν ψηφίσαμε για τις αμοιβές, αλλά το προσωπικό φυσιοθεραπείας δεν έχει πλέον άλλη επιλογή. Είμαστε λιγοστοί, καταπονημένοι, εξαντλημένοι.

«Η παροχή εξαιρετικής φροντίδας στους ασθενείς μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας – και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Πρέπει να προσελκύσουμε ανθρώπους στο NHS και πρέπει να κρατήσουμε τους ανθρώπους στο NHS. Απλώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό έως ότου η κυβέρνηση δώσει στο προσωπικό του NHS ένα πιο δίκαιο βραβείο αμοιβής».